FeelGoodFood.pl

ul. Klaudyny 30/6

01-684 Warszawa

Polska

Tel.: 516 048 441

Info@feelgoodfood.pl

FeelGoodFood.pl jest serwisem należącym do firmy:

Prodito sp. z o.o.

ul. Klaudyny 30/6

01-684 Warszawa

Spółka jest zarejestrowana pod numerem KRS: 0000421430 w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy

Kapitał zakładowy 100.000,00 zł

NIP: 1182084829 

REGON: 146134167